Investor

Nordicom A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S

Selskabet er stiftet i 1989, og har været børsnoteret siden 1990. Alle Nordicom A/S´ aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og indgår i Small Cap.

Nordicom A/S
Fondsbørs: Nasdaq Copenhagen A/S
Aktiekapital: Kr. 12.027.858
Nominel stykstørrelse: Kr. 1
Antal aktier: 12.027.858 stk.
Aktieklasser: Én
Antal stemmer pr. aktie: Én
Ihændehaverpapir: Ja
Stemmeretsbegrænsning: Nej
Begrænsninger i omsættelighed: Nej
Fondskode: DK0010158500
Aktieposter over 5% Andel
Park Street Asset Management Ltd. 55,89 %