Asset Manager

Inspiration comes of working every day.

Asset Manager

Park Street er på udkig efter en drevet og ambitiøs Asset Manager med stærke præsentationsmæssige og analytiske kompetencer. Personen forventes at være serviceorienteret og brænder for at udvikle en karriere inden for ejendomsbranchen. Du vil blive et centralt medlem af Park Street og kommer til at spille en aktiv rolle i udformningen af ejendomsbranchen, der udnytter design og teknologi.

Som en del af asset management teamet forventes du at have en aktiv rolle i at hjælpe virksomheden i alle aspekter af kommercielle aktiviteter, herunder at reducere ledige lejemål i vores ejendomsporteføljer og yde fremragende kundeservice. Vi opererer primært inden for detail-, ungdomsbolig- og kontormarkedet, hvor vores kunder er velkendte virksomheder. Du har erfaring med ejendomsmarkedet og direkte markedsføring. Vores ejendomme er placeret i hele Danmark, hvilket betyder at du kommer til at samarbejde med lokale mæglere og også engagere dig direkte med potentielle og eksisterende lejere landet rundt.

Du vil få ansvaret for udlejning og optimering af en portefølje af ejendomme. Der lægges vægt på udlejning, udvikling og optimering i bred forstand. Alt udføres i henhold til fastlagt strategi, men ofte opstår der ad-hoc opgaver i porteføljen.

Park Street lægger udpræget vægt på tæt samarbejde internt i virksomheden, og derfor tilrettelægges og udføres arbejdet i koordination med de forskellige teams.

Udgangspunktet for arbejdet som Asset Manager er strategiudarbejdelse for de enkelte ejendomme i den årlige handlingsplan, der fastlægger ejendommens potentialer og risici samt hvilke forhold, der skal fokuseres på det kommende år.

Park Street har en portefølje på cirka 2.5 mia. kr. og cirka 15 medarbejdere. Virksomheden dækker hele værdikæden i ejendomsforvaltning og arbejder målrettet og struktureret med fokus på værdiskabelse i alle led.

Dine ansvarsområder:

 • Udarbejdelse af handlingsplaner og løbende opfølgninger herpå

 • Rapportering til ledelsen

 • Budgetter, forecasts og løbende økonomiopfølgning

 • Udlejning af ledige lejemål herunder udlejningsstrategi

 • Forhandlinger om ændringer af eksisterende forhold med nuværende lejere

 • Generel markedsovervågning af lejeniveauer og aktivitet når relevant i forhold til egne ejendomme

 • Vedligeholdelse af ejendomme inklusive budgetter herfor

 • Indretninger og investeringer i ejendomme

 • Behandling af debitorsager med udestående (restancelister)

 • Opsøgende lejekontrakt/lejerpleje og udarbejdelse af referater af møder og samtaler med lejere

 • Generel driftsoptimering i samarbejde med operations (ejendommens indtægter og udgifter inklusive drifts- og varmeregnskaber)

 • Identificere og initiere indtjeningsmuligheder og udviklingsprojekter

 • Levere input til deltagelse ved udarbejdelse af værdiansættelse af ejendommene

Dine kompetencer:

 • Relevant uddannelse

 • Flere års erfaring med opgaverne

 • Gode kommunikationsevner: mundtlig og skriftligt på både dansk og engelsk

 • Kendskab til ejendomsjura

 • Erfaring i forskellige marketingkanaler: sociale medier, webportaler, brochurer osv.

 • Interesse for design og teknologi aspekter i forbindelse med ejendomsbranchen

Ansøg

Du er velkommen til at kontakte Head of Asset Management Christian Seitzberg eller Head of HR Leyla Eflund på telefon 33 33 93 03 for spørgsmål.

Ansøgningsfrist er hurtigst muligt. Ansøgning og CV sendes til Leyla Eflund på: marketing@sparkoffices.dk